International Cimbalom Seminar and Concert, Oct. 16 @ BANSKEJ BZSTRICI, Slovakia

MEDZINÁRODNY CIMBALOVY SEMINÁR
16.Októbra 2003
AKADÉMIA UMENI V BANSKEJ BZSTRICI
14.30-16.30 SEMINÁR
18.30 KONCERT