International Cimbalom Concert (BRNO), Oct. 18

Mezinár cimbálovy koncert (BRNO),
Sobota 18. 2003, v 19 hodin

TRITON TRIO : Herencsár Viktória (Madársko) Martina Krigovská (SK) Bronislava Dockalová (CZ)
Menashe Sasson (Izrael)
Marios Papadeos (Grécko)
Hiroshi Saito (Japan)